Nytt utras ved det gamle raset i Opdølstranda 14/11-1969. Frå fotograf Magne Mulvik sitt arkiv. FAKf-1190.U0149 - page 1

1 2,3,4,5,6,7,8,9
Powered by FlippingBook