Sidan 2336 - SHL-1910-1998-stor

Enkel HTML-version

Da sunnmøringene tok fiskedampskipet i bruk
45
dampskip i Kristiansund N i 1897. 22,67 brutto
tonn, 67' største
lengde, 15' bredde, 6' 10" dybde. 70 ind. hk . 2. klasse.
15. Dampskip fra 1898.
«Leif»,
reder Lauritz A. Devold, Ålesund, skipper
S. Oksebås.
Bygd i Gøteborg 1878.
Etter betydelig ombygging og utbedring av skrog
og maskin hen-
siktsmessig
dampskip for bank- og sildefiske.
Etter ombygging i
Ålesund 1898. Bygd i jern. 52,21 brutto
tonn, 24,74 netto tonn.
72' (eng.) største lengde, 14' 4" bredde,
7' 5" dybde. 50 ind. hk .
Klasse A 2. Kjenningssignal HCQI.
16. Dampskip fra 1898.
«Harald»,
reder P.
Th. Sandborg,
Ålesund, skipper Johan Nord-
strand. Bygd 1891
hos A. M. Liaaen,
Ålesund i furetre. 47,91
bruttotonn, 17,50 nettotonn. 62' (norske) største lengde, 19' 3"
bredde, 7' 6" dybde i rommet. 105 ind. hk.
Klasse: A 1. Bygd for fiske. 1898 maskin
og kjel innsatt hos Mjel-
lem &
Karlsen, Bergen.
17. Dampskip fra 1898.
«Hurra», reder J. M. Holck, skipper Olaus Fjørtoft. Bygd for sta-
tens regning, tilhørte Statens Havnevesen sist. 1898 helt ombygd
hos Jens Hammerås, Ålesund i tre. 52,18 tonn brutto, 24, 36 netto
tonn, 66' 5" største lengde, 16' bredde, 7' 8" dybde i rommet. 13
norn. hk.
Klasse: 1.
Kjennetegn IRGL. Ikke bygd for fiske. Ombygd for fiske-
bruk.
18. Dampskip fra ?
«Storsilden»,
reder H. W. Friis, Ålesund,
skipper Otelius Bjerkvik.
Lekter for staten. Ombygd (for fiske).
55 brutto tonn, 12 netto
tonn. 70' (eng.) største lengde, 16'
6" bredde. 75 ind. hk.
19. Dampskip fra 1898.
«Drot», reder P. Th. Sandborg, Ålesund, skipper Nils Emblem.
Bygd 1898 hos Mjellem & Karlsen, Bergen i stål. 44,6 brutto tonn,
13,83 netto tonn. 63' største lengde, 14' 3" bredde, 8' dybde i rom-
met, 70 ind. hk.
K1 asse. A 1. Kjennetegn JWTN.
Bygd
for fiske.
20. Dampskip fra 1899.
«Tjalken», reder A/S Lauritz Madson, Ålesund,
skipper Johan
Remvik. Bygd 1882 i Ålesund. Ombygd i Bergen
1899 i tre. 8,5
netto tonn. 67' største lengde, 19' bredde, 10' dybde
i rommet. 105
ind. hk.
Klasse: A 1. Bygd
for fiske.
21. Dampskip fra 1899.
«Skolma»,
reder Skolmas rederi, Hareid, skipper Johan E.
Hareide.
Bygd 1899
ved
Porsgrunds mek. verksted i stål. 81 brutto
tonn
(reg.), 32 netto tonn. 92' største lengde, 17' bredde, 10'
dybde i
rommet. 145 ind. hk.