Sidan 2335 - SHL-1910-1998-stor

Enkel HTML-version

44
Tidsskrift for Sunnmøre historielag
bøvig. Bygd 1894 hos Lars Hammerås, Ålesund i tre og eik. 45
brutto tonn, 13,75 netto tonn, 75' (norske) største lengde, 16'
bredde, 7' dybde i rommet, 62,3 ind. hk .
Klasse: A 1. Kjenningssignal IRST. Opprinnelig bygd for fiske.
(Interessentskapet bestod av 12 mann med Aagne Drevik som
den ledende.)
8. Dampskip fra :L894.
«Leif
Erikson», reder Hans W. Friis, Ålesund, skipper Ole E.
Fjærtoft. Skroget bygd 1894 hos Lars Hammerås, Ålesund. Ma-
skin satt inn hos Mjellem & Karlsen, Bergen.
Bygd i tre, ca. 28 brutto tonn, 6 netto tonn, 50' største lengde, 14'
bredde, 75 ind. hk. Opprinnelig bygd for fiske.
9. Dampskip fra 1894.
«Slogen»,
reder Carl E. Rønneberg & Sønner, Ålesund, skipper
Johan Kjærem. Bygd 1894 ved Stavanger Støberi & Dok i stål.
60 brutto tonn, 17 netto tonn, 71' største lengde, 15' 4" bredde,
9' 1" dybde, 1L7 ind. hk .
Klasse: 1 A 1. Kjenningssignal JRSN. Bygd for fiske.
10. Dampskip fra 1897.
«Ørnulf»,
reder Hans W. Friis, Ålesund, skipper Hans Thorsen.
Bygd 1897 ved Laxevaags Jernskibsbyggeri i stål. 61,95 brutto reg.
tonn, 11,80 netto tonn. 80' (eng.) største lengde, 16' bredde, 8'
dybde i rommet. 115 ind. hk.
Klasse. 1 A 1. Kjenningssignal JWTH. Bygd for fiske.
11. Dampskip fra 1897.
«Ulabrand»,
A/S Lauritz Madson, Ålesund, skipper Knud Han-
ken. Bygd 1897 ved Thorskogs mek. verksted, Sverige i stål. 24,20
brutto tonn, 8,55 netto tonn. 75' (eng.) største lengde, 15' 6"
bredde, 9' 1" dybde i rommet. 120 ind. hk.
Klasse: 1 A 1. Kjenningssignal JRGK. Bygd for fiske.
12. Dampskip fra ?
«Turisten»,
reder Brødr. Bang, Ålesund, skipper Knut Nedregot-
ten. Bygd 1896 ved Akers mek. verksted, Oslo i stål. 71' største
lengde, 14' bredde, 9' dybde i rommet. 150 ind. hk .
Klasse: A 1. Kjennetegn JRTP. Ikke utelukkende fiske
Forlenget 8' i 1902.
13. Dampskip fra 1897.
«Trio»,
reder P. Th. Sandborg, Ålesund, skipper Carl Wegsund.
Bygd 1891 hos A. M. Liaaen, Ålesund av tre. 52,5 brutto tonn,
20 netto tonn. 70' 6" (eng.) største lengde, 20' 5" bredde, 7' 7"
dybde i rommet. 75 ind. hk.
Klasse. A 1. Bygd for fiske. 1897 maskin og kjel innsatt ved Kris-
tiansand mek. verksted.
14. Dampskip fra 1897.
«Fiskeren»,
reder Monrad Heggen, Ålesund, skipper Sigfred Hoel.
Bygd for statens regning på Horten i tre (fure). Ombygd til fiske-